Velkommen til Mindfulness Nordland

Tanker og følelser
er i stadig flyt
"bestandig" som såpe bobler.