Meditasjon

å være til stede i nuet og akseptere tingene, som de er


Vi lever i en hektisk tid. Informasjonsmengden øker, men vår oppmerksomhet overfor de enkelte ting svekkes. Vi er alltid på vei til noe annet, og glemmer hvordan det er å hvile i seg selv.
Ved å bruke meditasjon lærer man å være til stede i nuet og akseptere tingene, som de er.

Zen meditasjon er en stille meditasjon uten ord eller målrettete tanker. Zazen betyr å sitte i kraft og stillhet.
Za  = å sitte
zen = meditasjon, konsentrasjon, fokusering

Det handler om å sitte på gulvet på en meditasjonspute (eller på en stol) med en korrekt og rakrygget holdning, å fokusere på pusten, og å gjøre ingenting.

Praktisk nytte av meditasjon


- Reduksjon av stress, styrking av immunforsvaret
- Bedre selvbevissthet i hverdagen
- Erkjenne det som er vesentlig for meg
- Åpenhet ovenfor forandringer
- Munterhet og indre ro i sinnet
- Hjertet utfolder seg

Hvorfor meditere?

"Meditasjon handler om å se tydelig - kroppen vi har, sinnet vi har, boforholdene vi har, jobben vi har og menneskene som er sammen med oss i livet. Det handler om å se hvordan vi forholder oss til alt dette. Det er å se alle våre følelser og tanker slik de er akkurat nå, akkurat her, i dette rommet, på dette sete. Det handler om å ikke gjøre noe for å bli kvitt dem, ikke prøve å bli et bedre menneske enn vi er, men se klart og presist med en kjærlig holdning."

Pema Chödrön