Tilbud

Praktisering og guiding av meditasjon

Kurs i mindfulnessbasert stressreduksjon (MBSR)

 
Helgekurs i mindfulness / zen meditasjon
 
Retreat 
 
 
                                   Ta kontakt for nærmere opplysninger.